Proč pravě my

Naše společnost má kanceláře vzdáleny od sebe tak, aby vzdálenost do nejzažších částí, nebyla větší nežli 250 km.

 

Naleznete nás:

 1. v Opavě – pobočka, 50 kilometrů od slovenských a polských hranic a
 2. v Ústí nad Labem – hlavní kancelář, 20 kilometrů od hranic s Německou spolkovou republikou
 3. v Košicích, na Slovensku, nedaleko Ukrajinských a Polských hranic.

Chceme být flexibilní pro všechny naše partnery a současně lehce dosažitelní po všech místech obou republik. Stáváme se tím rychlejší pro potřeby našich klientů a současně šetříme jejich náklady.

 

Provádíme níže uvedené služby:

 • inspekce přepravních poškození (námořní přeprava, automobilová přeprava, letecká a železniční přeprava)
 • odpovědnost dopravce
 • regresy proti třetím stranám
 • prošetřování ztrát
 • předcházení škod
 • inspekce skladů
 • inspekce nakládek a vykládek
 • inspekce poškozeného nábytku a osobních věcí
 • organizování záchranných operací a opravných procedur
 • zprostřekováním prodeje poškozeného zboží  společnostem, které se odkupem takto poškozeného zboží zabývají
 • pře-dnakládkové inspekce
 • jsme součástí světových inspektorských sítí a jsme schopni najímat naše kolegy pro vaše potřeby ve všech koutech Země / světa.