Co děláme

Provádíme níže uvedené služby:

 • inspekce přepravních poškození (námořní přeprava, automobilová přeprava, letecká a železniční přeprava)
 • odpovědnost dopravce
 • regresy proti třetím stranám
 • prošetřování ztrát
 • předcházení škod
 • inspekce skladů
 • inspekce nakládek a vykládek
 • inspekce poškozeného nábytku a osobních věcí
 • organizování záchranných operací a opravných procedur
 • zprostřekováním prodeje poškozeného zboží  společnostem, které se odkupem takto poškozeného zboží zabývají a
 • pře-dnakládkové inspekce
 • kvalitativní a množstevní inspekce/ pre-inspekce
 • jsme součástí světových inspektorských sítí a jsme schopni najímat naše kolegy pro vaše potřeby ve všech koutech Země / světa