Ústí nad Labem

hlavní kancelář, 15 kilometrů od hranic
s Německou spolkovou republikou

Opava

pobočka,

50 kilometrů od slovenských a polských hranic

Košice

na Slovensku,

nedaleko Ukrajinských a Polských hranic.

Spolupracujeme
Kontakt

Radan Toloch

telefon: + 420 737 086 391 (nonstop)

emai: info@lsg-rt.cz